یافتن پست: #دچـــــــار

︶‿︶
︶‿︶
آخـر بِدمد از من {-a165-}
︶‿︶
︶‿︶
بی تو اما ، به چه حالی
من از آن کوچه گذشتم !!

︶‿︶
︶‿︶
از تو دور شدم مثل ابر از دریــــا
اما هرجا رفتم باریدم ..


Screenshot_2019-10-12-17-40-58.png
︶‿︶
︶‿︶
جمعه ها یک کوتاه است !
که ردیفش همه "دلتنگ توام" می آید..!{-a128-}

IMG_20191024_234842_737.jpg
︶‿︶
︶‿︶
امشب از خواب خوش گریزانم
که خیالِ تو خوشتر از خواب‌ست ...!

IMG_۲۰۱۹۰۶۱۸_۱۸۲۵۴۶.png
︶‿︶
︶‿︶
سیر نمی‌شوم زِ تو
ای مَهِ جان فزایِ من... {-a168-}

" سـلام روزتون پر از عــشق "

❤️❤️
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
IMG_20191129_023114_005.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ