یافتن پست: #دیـــــو

eryt
eryt
یارو میگه میخوام ماشینمو بفروشم برای تبلیغش چیکارکنم؟؟؟

گفتم بزنش تو "دیـــــوار"

الان زنگ زده میگه زدمش تو دیوارهمسایه،، کلا جلوماشین تا شیشه جمع شده مطمعنی حالامشتری میاد"!!!!"

خدایا خودت شفا بده
davood
davood
با سیـــــاه شب در آمیخته ایم
در جام بـــــاده ریخته ایم
از بـــــاد سحــر ما را جــــوئید
با نفـــــس در آمیخته ایم ـ
دیدگاه · 1400/02/17 - 01:53 در A-D-M
davood
davood
ســـرگشـــــــــته ،،،
در این حیــــرت
تر از آنیـــــــم
ڪه نبــاشیـــــم !
دیدگاه · 1399/11/27 - 00:31 در A-D-M
علیرضا
علیرضا
وابسته شدم من به کسی
کاش بیاید که بماند

انگار ندارد به دلـــ
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
حرمـــــت ها ڪہ شڪســـــته شد
هم ڪه باشـــــی نمی توانیشـــــڪسته را
احــــــــــیا ڪـــــنے
آنچـــــه در دستبودے پنهـــــان بود
آنـــــچه نبــــــــــاید ، گفـــــته شد
را یـــــکخواهـــــے درست نمی کند
حــــــــــــــــــــرفویــــــــــران کردن دل است
نه دیـــــواری که خراب کنی و از نـــــوبر خشت نهے
دلے که ویران کـــــردےے بـــــود ڪــــه خـــــود
آن بــــــــــودے
راســــــــــــــــــــتی :
حـــــالا که خــــــــــود را بـــــیکردے
بـــــاچہ می کنے ؟
به#خـــــــــــــــرابہ های جـــــا مانده از
مے بــــــــــــــــــــرے ...{-35-}
دیدگاه · 1399/07/9 - 23:46 در A-D-M
davood
davood
مے رومـ و افسرده و
ســـــوے منـــزلگہ خــــــویش
دل و دیـــــوانہ خــــویش ـ

دیدگاه · 1399/04/11 - 20:38 در A-D-M
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

بعضیا هستن دو جنسَنْ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
تو فضای حقیقی یه جنس...
تو فضای مَجازی یه جنس دیگه....!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اینا رو باید بِزَنی با دیـــــوارررررر یکی کُنی...

davood
davood
حرمـــــت ها ڪہ شڪســـــته شد ،،،
هم ڪه باشـــــی نمی توانی شـــــڪسته را
احــــــــــیا ڪـــــنے
آنچـــــه در دست بود ے پنهـــــان بود
ڪـــــه شد
آنـــــچه نبــــــــــاید ، گفـــــته شد
را یـــــک خواهـــــے درست نمی کند
حــــــــــــــــــــرف ویــــــــــران کردن دل است ،،،
نه دیـــــواری که خراب کنی و از نـــــو بر خشت نهے
دلے که ویران کـــــردے ے بـــــود ڪــــه خـــــود
آن بــــــــــودے
راســــــــــــــــــــتی :
حـــــالا که خــــــــــود را بـــــی کردے ،،،
بـــــا چہ می کنے ؟
مے بــــــــــــــــــــرے ....

EHSAN
EHSAN
مـیــدونــیــن دِلــَــم چـــی مـــیـــخـــواد!
خــُــــدا بــــیــــاد بــِــهــِـم بــِــگــــه:
دیـــــوونــَــم کـــَـردی بـــیــــا ایــنـــَـم هـــَـمــونــی کـــه مـــیــخــــواســــتـــــی…

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ