یافتن پست: #راحم_تبریزی

♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
من خموشم ، تو خموشی

لیک این دیوانه دل

در نهان ، با دل تو

گفت و شنودی دارد ،راحم_تبریزی

‌࿐჻ᭂ

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ