یافتن پست: #را

علیرضا
علیرضا

از اینجا تا عرض جغرافیایی تو

هر چقدر میخواهد طول بکشد

حساب مساحت انتظار با من

دیدگاه · 1400/10/27 - 15:41 3 +
majid
majid
جمعه ها باید دست دلت را بگیری
بگویی امروز هر چه تو گفتی قبول
بگوید " دلبر "
بگویی " چشم "....
دیدگاه · 1400/10/27 - 15:36 4 +
علیرضا
علیرضا

گاهی باید از دلواپسی ، نگرانی و تردید دست بکشید

ایمان داشته باشید که همه چیز درست خواهد شد

شاید نه آنگونه که شما انتظار دارید

بلکه آنگونه که صلاح در آن است

دیدگاه · 1400/10/27 - 15:36 3 +
majid
majid
"جمعه"
روزِ تسويه حساب است...
بايد حسابت را با دلم صاف كنم
كه چند روز در هفته...
عاشقي ات را كردم
كه چند روز در هفته...
عاشقي ديگران را كردي
دیدگاه · 1400/10/27 - 15:27 3 +
majid
majid
همين "تو"
كه حتى فكرَش را هم نميكنى
ميتوانى دليلِ حالِ خوبِ يك نفر باشى...
خودَت را دريغ مكن
1438355364898632_large.jpg
دیدگاه · 1400/10/27 - 15:26 3 +
majid
majid
درد آنجاست که در میان پارگی لباس یک زن، مردم فقط برهنگی او را می‌بینند نه فقرش را."
دیدگاه · 1400/10/27 - 15:24 3 +
majid
majid
قوے باش تا ڪسے شڪستت نده

نجیب باش تا ڪسے تحقیرت نڪنہ

خودت باش تا هیچڪس فراموشت نڪنہ …
500x606_1464511222813894.png
دیدگاه · 1400/10/27 - 15:19 4 +
majid
majid
اخم ڪرد و غر زد وتحقیر ڪرد
ناجوانمردي ڪہ دڸ را پیرڪرد


ناجوانمردي ڪہ ميگفت عاشقم
قلبِ مڹ را از دو دنیا سیـر ڪرد


بسڪہ رنجم داده روحِ خستہ را
تا قیامت ازخودش دلگیــر ڪرد
دیدگاه · 1400/10/27 - 15:15 3 +
majid
majid
00:00

آهای عاشق دارد دیر مےشود

عاشقی ساعت ندارد

صدایت را صاف کن

و محکم با قلبت

بہ عشقت بگو

دوستت دارم
photo_2022-01-17_15-02-59.jpg
majid
majid
آری...
برای شنا کردن در جهت مخالف جریان رود، قدرت و جرات لازم است
هر ماهی مرده ای می تواند همسو با جریان آب حرکت کند!

دیدگاه · 1400/10/27 - 14:16 3 +
majid
majid
ای قلب من ، بارانی ات کردند و رفتند
کنـج قفس ، زنـدانی ات کردند و رفتند

در سـایه های شب ، تو را تنهـا نوشتند
سرشـار سرگـردانی ات ، کردند و رفتند

احســاس پاکت را ، همـه تکفیـر کـردنـد
محکـومِ بی ایمـانی ات ، کردند و رفتند

هرشب تورا دعـوت ، به بزم تـازه کردند
‌در بزمشـان ، قـربانی ات کردند و رفتند
love_smoke_(2).jpg
دیدگاه · 1400/10/27 - 14:13 2 +
majid
majid
متاسفانه گاهى كارى با تو مى كنند
كه آدم از آدم بودنش خسته مى شود
بيشتر از هميشه دلش مى خواهد برود
احساسش را بردارد و بريزد دور
هى روى آن قدم بزند...
دیدگاه · 1400/10/27 - 14:11 3 +
majid
majid
ای کاش
اون شنبه ای که...
قول دادم فراموشت کنم
امروز باشه...كاش..
دیدگاه · 1400/10/27 - 13:53 2 +
majid
majid
راضـيم...
به هرچی اتفاق افتاد
که اگه خوب بود زندگیمو قشنگ کرد
و اگه بد بود منو ساخت...

مــديونم...
به همه ی آدم های زندگیم
که خوباشون بهترین حسا رو بهم دادن
و بداش بهترین درسا رو...

مــمنونم...
از زندگیم
که بهم یاد داد
همه شبیه حرفاشون نیستن
و همیشه اونطوری که میخوایم پیش نمیره...
دیدگاه · 1400/10/27 - 13:50 2 +
majid
majid
فرامـوش نڪنیم ڪه
اگر دلـی را بردیـم
شڪستیم ،
گذشتیـم و
رفـتیـم …
روزگار حافظـه ےخوبـی دارد ،
هرگـز فراموش نمـی ڪنـد...
دیدگاه · 1400/10/27 - 13:46 2 +
صفحات: 4 5 6 7 8

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ