یافتن پست: #رسول-ادهمی

ROZ
ROZ
‏از من فقط خبر داشت
همین!
مثل مردمی که می‌دانند
جایی از جهان جنگ است...


81180250_164414331494295_3045759948267077475_n.jpg
ROZ
ROZ


از من فقط خبر داشت، همین!
مثل مردمی که می‌دانند
جایی از جهان جنگ است ...

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ