یافتن پست: #رسول_ادهمی

محسن
محسن


طوری در دلت می نشینم
که کسی به غیر من
جا نشود...


Screenshot_۲۰۲۱۱۰۲۴-۱۰۰۹۰۵_MoboTel.jpg
محسن
محسن

گوزن ها که از ابتدا گوزن نبودند
آدم هایی بودند که از بی وفایی کسی
بیش از اندازه تعجب کردند!!


2 دیدگاه · 1400/05/3 - 10:57 11 +
mohammad
mohammad
کاش فقط
سلیقه‌ی مَن بودی ..

کاش می شد از علاقه هم
عکس گرفت
تا ببینی وقتی به تو فکر می کنم
چقدر خوب می افتم . . .

888502180-talab-ir.jpg
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

لُکنت ، فقط از کارماندنِ زبان نیست
چشم ها هم گاهی
روی یک چهره
گیر می کنند...:)

رسول_ادهمی

ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
کاش فقط
سلیقه‌ی مَن بودی ..
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
کاش میشد
از علاقه هم عکس گرفت
تا ببینی وقتی به تو فکر میکنم
چقدر خوب می‌افتم..!
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
تو التیام ِ تمام عشق های مایوس و نیمه کاره ای
آغاز صبح ِ خوش یُمنی
شفقی
شروع دوباره ای
سخاوت رودی تو
شکیبایی بی حد کوه
راهی مسیرِ روشنی
اشاره ای...
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
به کسی نرسیدم
که خیلی به من می‌آمد...
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
به کسی نرسیدم
که خیلی به من می‌آمد...
︶‿︶
︶‿︶
کاش فقط
سلیقه‌ی مَن بودی ..
︶‿︶
︶‿︶
تو التیام ِ تمام عشق های مایوس و نیمه کاره ای
آغاز صبح ِ خوش یُمنی
شفقی
شروع دوباره ای
سخاوت رودی تو
شکیبایی بی حد کوه
راهی مسیرِ روشنی
اشاره ای...
︶‿︶
︶‿︶
به کسی نرسیدم
که خیلی به من می‌آمد...
دیدگاه · 1399/03/29 - 06:39 در D O C H A R 8 +
︶‿︶
︶‿︶
کاش فقط
سلیقه‌ی مَن بودی ..
︶‿︶
︶‿︶
کاش میشد
از علاقه هم عکس گرفت
تا ببینی وقتی به تو فکر میکنم
چقدر خوب می‌افتم..!
صفحات: 1 2

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ