یافتن پست: #رضا-کاظمی

ROZ
ROZ
گفت:
به چه فکر می‌کنی!؟
گفتم: دارم فکر می‌کنم پرنده ای که پرید،
رفت که برود یا رفت که برسد!

1053500x602_1478073489829759.jpg
20 دیدگاه · 1399/03/17 - 20:03 در A-D-M 41 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ