یافتن پست: #رولف_دوبلی

ریحانه
ریحانه

کتاب
شکایت کردن از زندگی، وقت تلف کردن است و ترحم نسبت به خود از دو جهت غیر مفید است.
اول اینکه هیچ کاری برای غلبه بر حال ناخوشِتان انجام نمی‌دهید.
دوم اینکه با این کارتان، استیصال ناشی از این رفتار مخرب را هم به ناخوشی اولیه‌تان اضافه می‌کنید.

هنر خوب زندگی کردن
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
آنچه زندگی‌تان را غنی می‌کند،
چیزهایی نیستند که به آن اضافه می‌کنید،
چیزهایی‌ هستند که از آن حذف می‌کنید!
رولف_دوبلی

♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
آنچه زندگی‌تان را غنی می‌کند،
چیزهایی نیستند که به آن اضافه می‌کنید،
چیزهایی‌ هستند که از آن حذف می‌کنید!
رولف_دوبلی

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ