یافتن پست: #زن-سالاری

davood
davood

امید وارم داش من پیدا نکنم !


تا اونجایی من متوجه شدم ، در غرب خانومها تا جنگ دوم بسیار با اخلاق تر و پوشیده
بودن ، ولی از بعد جنگ یه حالت دیده میشه و در کمتر از دو سه دهه
شکل زنان کلا دگرگون میشه ،
به نحوی که انگار هیچ کمال وسقفی براشون وجود نداره !
حالا بنظرتون آیا منتفع شدن یا متضرر ؟

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ