یافتن پست: #زُلفِ

∂ғάяί
∂ғάяί
در هر که ذرّه‌یی دل باشد
بی‌ تو ❤Y مُشکل باشد
با چو زنجیر بر
کسی بُوَد که باشد
مولانا
IMG_20220403_010423_603.jpg
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
پرده‌ےِ چشمهایشــ
صورتِ ساده‌یِ زَنے بیش نبود
و صورت کشیده‌ےِ زنے
ڪھ‌ زُلف‌هایش مانندِ
قیرِ مذاب روےِ شانه‌ها جاری بود
همه‌چیزِ این صورت محو می‌نِمود!
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
پرده‌ےِ چشمهایشــ
صورتِ ساده‌یِ زَنے بیش نبود
و صورت کشیده‌ےِ زنے
ڪھ‌ زُلف‌هایش مانندِ
قیرِ مذاب روےِ شانه‌ها جاری بود
همه‌چیزِ این صورت محو می‌نِمود!

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ