یافتن پست: #زیگموند_فروید

gandom
gandom
عشق، تبدیل شدن به ایده‌آل یک فرد دیگر نیست.
عشق، یافتن فردی‌ست که به شما کمک می‌کند
تا آنچه در شما بهترین است، نمود پیدا کند...

دیدگاه · 1400/03/2 - 16:10 در عشق اول 11 +
ریحانه
ریحانه

برای مدت طولانی؛
از کسینباشید،
چون تنفر تبدیل به
نقطه می شود
یاد بگیرید
فرد مورد نظر را
از دایرهتان خارج کنید...

ریحانه
ریحانه

احساساتی که سرکوب شوند و بروز داده نشوند،
هرگز نمیمیرند ،
آنها دفن خواهند شد
و بعدها به شکل زشتری بروز داده میشوند .

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ