یافتن پست: #سامبونگ

استاد سام بونگ
استاد سام بونگ

از شگفتی های دنیا ، یکی این است که حتی اگر تلخ ترین و دردناک ترین و دلسوز ترین سرنوشت برای یکی از اهل آن رقم بخورد ، با هم به قدر کافی خنده و قهقهه و سرمستی داریم تا رویش را بپوشاند.

انسانیت.jpg
استاد سام بونگ
استاد سام بونگ

سیاست ، یعنی و کردن ، ....

یعنی ثروت را از چه کسانی و به چه کسانی ، ....

ثروت در چه کسانی باشد و و دست چه کسانی از ثروت ، باشد .


(جونگ دو جون «سامبونگ» )

1569083867172523_orig.jpg
استاد سام بونگ
استاد سام بونگ

نگذارید ، به کسی اعلان کنند ؛ ...

چون در نتیجه این جنگ ، فقط هستند که می میرند.


(#جونگ_دو_جون ملقب به استاد ، سیاست مدار صاحب نام اهل کُره که طی یک و ، حکومت رو سرنگون کرده و دستگاه سیاسی رو تاسیس کرد. وی بعد از مدت کوتاهی ، توسط سومین حاکم چوسان ، ، به قتل رسید.)

SixDragons31.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ