یافتن پست: #ساڪت

majid
majid
ڪسی از ظاٖهرِ یڪ ڪوہ،حالش را نمی فهمد

به ظاهر ساڪتم، در سینہ ام آتشفشان دارم...
دیدگاه · 1400/06/30 - 09:12 2 +
♡عطی♡
♡عطی♡
فقــــــــــط بـراے تـو

“ساڪتــــــــــم”

نہ اینڪہ فرامـوشتــــــــــ ڪرده باشـــــم

صبـــــر ڪردم ببینــــــم تـو هـــــم

دلتنگــــــــــم مے شـوے
davood
davood
بگذار ڪه این شاعر هم از
یڪ لحظه بیاساید و یڪ بار
ساڪت بنشین تا بگشایم از روۍ
در من خستگۍ از هویداست
گذارم ڪه در این سرشڪم
گیسوی بهم ریخته بر دوش پیداست
من عاشق پر از خویشم
سردی چو تو با من ننشیند
باید تو ز من شوی تا ڪه
این پنهان شده را باز ببینند ـ

دیدگاه · 1399/10/30 - 21:32 در A-D-M 7 +
علیرضا
علیرضا
شجاعت همیشه غرش ڪشیدن نیست.
شجاعت گاهی صدای ساڪتی است
ڪه در پایان روز می گوید
فردا دوباره تلاش خواهم ڪرد...
photo_2020-12-28_11-25-46.jpg
دیدگاه · 1399/10/8 - 11:31 3 +
davood
davood

وقتے ڪه خیلے دیره تازه مےفهمے

اونیڪه از همه تر بود
بیشتر از همه را مےداشت
ولے تو حواست به زبانے هاے
یڪ دروغین بود !

دیدگاه · 1399/10/1 - 21:50 در A-D-M 9 +
davood
davood
وقتے ڪه خیلے دیره ، ، ،
تازه مے فهمے اونیڪه از همه تر بود
بیشـــــتر از همه به داشت
ولے تو حواست به زبانے یه دروغین بود !

دیدگاه · 1399/08/14 - 00:26 در A-D-M 7 +
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

فقــــــــــط بـراے تـو

“ساڪتــــــــــم”

نہ اینڪہ فرامـوشتــــــــــ ڪرده باشـــــم

صبـــــر ڪردم ببینــــــم تـو هـــــم

دلتنگــــــــــم مے شـوے

beyn.jpg


beyn.jpg
دیدگاه · 1399/03/28 - 18:47 5 +
mohammad
mohammad

فقــــــــــط بـراے تـو

“ساڪتــــــــــم”

نہ اینڪہ فرامـوشتــــــــــ ڪرده باشـــــم

صبـــــر ڪردم ببینــــــم تـو هـــــم

دلتنگــــــــــم مے شـوے

دیدگاه · 1398/10/11 - 13:59 1 +
mohammad
mohammad

فقــــــــــط بـراے تـو

“ساڪتــــــــــم”

نہ اینڪہ فرامـوشتــــــــــ ڪرده باشـــــم

صبـــــر ڪردم ببینــــــم تـو هـــــم

دلتنگــــــــــم مے شـوے

mohammad
mohammad

فقــــــــــط بـراے تـو

“ساڪتــــــــــم”

نہ اینڪہ فرامـوشتــــــــــ ڪرده باشـــــم

صبـــــر ڪردم ببینــــــم تـو هـــــم

دلتنگــــــــــم مے شـوے

دیدگاه · 1398/09/25 - 22:05 1 +
Rezaie
Rezaie

فقــــــــــط بـراے تـو

“ساڪتــــــــــم”

نہ اینڪہ فرامـوشتــــــــــ ڪرده باشـــــم

صبـــــر ڪردم ببینــــــم تـو هـــــم

دلتنگــــــــــم مے شـوے

دیدگاه · 1398/05/3 - 09:30 2 +
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛

هرگز اینقدر بےرحمانہ ساڪت نبوده‌ام...

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ