یافتن پست: #سجاد-احمدیان

داتام
داتام
همه مرا تکیه‌گاه خواستند و کسی حسرت شانه‌هایم را نفهمید. هر که آمد مثنوی بلندی از درد و غم‌هایش سرود و رفت ولی بغض گلوگیر و سکوت مرگبار مرا نفهمید. همه یهودا بودند و از من دم عیسی می‌خواستند و من هنوز در حسرت شانه‌ای برای گریه کردن، هم‌صحبتی برای ناله زدن و تکیه‌گاهی برای تکیه کردن هستم. همه دروغ های چوپان را دیدند و امّا کسی جز گرگ‌ها تنهایی او را نفهمید و من همان چوپان دروغگوی قصهٔ عشقم.

photo_2021-10-06_20-05-37.jpg
دیدگاه · 1400/07/14 - 20:04 در اریا 5 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ