یافتن پست: #سحر-رستگار

داتام
داتام
اگر دوستش داريد به زبان بياوريد! پانتوميم كه بازى نميكنيد، از ترس باختن با اشاره ميخواهيد بفهمانيد واقعاً دوستش داريد و به زبان نمى آوريد، يكى از راه ميرسد كه بى هيچ عشقى تكه كلامش "دوستت دارم" است. مى آيد، مى گويد، مى برد دلش را و شما ميمانيد و "دوستت دارم" هايى كه در عطر پيراهنش جا مانده است...

photo_2022-07-01_14-26-18.jpg
دیدگاه · 1401/04/10 - 14:24 در اریا 3 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ