یافتن پست: #سردي

برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

آدمي است ديگر

ميداند تا خدا نخواهد هيچ2،2تايي 4 نميشود...ولي باز با ماشين حسابش كلنجار

مي رود... .

خلاصه اين كه،

آدمي است ديگر

با يك غوره سردي اش ميكند و با يك مويز گرمي....و چون آدم است...شايد

برعكسش هم صدق كند...

آدمي است ديگر...!!!!!!!!!!!!!!!!!

دیدگاه · 1399/02/6 - 13:40 6 +
EHSAN
EHSAN

يه روز غضنفر ميره مغازه لوازم خونگي چشش ميافته به فلاسك ميپرسه آقا اون چيه؟ مغازه دار ميگه اون فلاسكه ميپرسه كارش چيه ميگه هر چيز سردي رو بزاري تو ش سرد نگه ميداره هر چيز گرم هم بذاري توش گرم نگه ميداره مرده خوشحال ميشه و يكي ميخره فردا كه ميره اداره باخودش ميبره رييسش وقتي فلاسكو ميبينه ميگه ببينم چي تو اون فلاسكت داري؟ ميگه اقاي رييس 2 تا الاسكا دارم با 3 تا فنجون قهوه!

mohammad
mohammad

سردي نگاهو بشکن فاصله سزاي ما نيست


تو بمون واسه هميشه اين جدايي حق ما نيست


بودن تو آرزومه حتي واسه يه لحظه


ميميرم بي تو


خوندن من يه بهانس يه سرود عاشقانس


من برات ترانه ميگم تا بدوني که باهاتم


تو خود دليل بودنم بي تو شب سحر نميشه


ميميرم بي تو


من عشقت رو به همه دنيا نميدم


حتي يادت رو به کوه و دريا نمي دم


با تو ميمونم واسه هميشه


اگه دنيا بخواد من وتو تنهابمونيم


واست ميميرم جواب دنيا رو ميدم


با تو ميمونم واسه هميشه


دیدگاه · 1398/11/11 - 19:10 5 +
M.crystal
M.crystal

┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
۲۰۱۹۱۰۲۹_۲۳۰۰۱۳.png

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ