یافتن پست: #سعدی

Paria
Paria

فهرست صد جای ايران كه قبل از مرگ بايد ديد


1. تخت جمشید

2. پاسارگاد

3. حافظیه و سعدیه

4. سی و سه پل اصفهان

5. مجموعة بازار تبريز

6. روستاي كندوان

7. شهر لاهیجان

8. غار سهولان

9. غار كرفتو

10. منطقة حفاظت شده مراكان

11. قره كليسا

12. درياچة نئور

13. عشاير شاهسون

14. بيابان خور و بيابانك

15. مرنجاب

16. شهر كاشان

17. روستای ابیانه

18. مجموعة ميدان نقشجهان

19. مسجد جامع زواره

20. ارگ بم

21. نارين قلعه نائين

22. جشن حكومت زنان در افوس

23. عشاير لک ايلام

24. درة لار

25. بازار روز بوشهر

26. دشتستان و تنگستان

27. مجموعه مناطق حفاظت شدة جاجرود

28.كاخهاي نياوران

29. مجموعه كاخهاي سعدآباد

30. قلعه بابک

31. كاروانسراي قصر بهرام

32. ميدان آزادي

33. موزه هنرهاي معاصر

34. موزه فرش ايران

35. موزه ايران باستان

36. بازار تهران

37. چهل قلة دنا

38. تنگ صياد

39. كوچ ايل بختياري

40. خونيك و ماخونيك

41. پارك ملي تندوره

42. قشقاييها در بهار فارس

43. آبشار شوی

44. دریاچه گواتر

45.آبشار آب پری

لیلا
لیلا
خرم آن روز که بازآیی و سعدی گوید
آمدی؟ وه که چه مشتاق و پریشان بودم..!
dbp_20bc4009854d23ab09cdebf704c3a667.jpg
لیلا
لیلا
بگو چه را بهانه کنم برای دیدنت
کدام حیله‌ی عاشقانه؟
کدام زیرکی؟!

دل از تو بردن
ظرافت شعرهای سعدی می‌خواهد
و طراوت کلام حافظ!
همت مجنون می‌خواهد
و دیوانگی عاشق

قرار ما به وقت دلتنگی
به وقت زیباترین حادثه
به وقت دوست داشتن


????
دیدگاه · 1398/09/6 - 16:08 11 +
روی بپوش ای قمر خانگیتا نکشد عقل به دیوانگی

مجید f45
مجید f45
دو چشم نرگست ، بتخانه دارد
هزاران شاعر دیوانه دارد

نمیدانم نگارم .... کفر گفتم؟
خدا در چشم تو میخانه دارد

پریشان کن طناب زلف هایت
دلم امشب خیال شانه دارد

نه تنها عارف چشم تو حافظ
که سعدی هم دلی دیوانه دارد

زبان تو به مولانا شبیه است
که او هم بر لبانت خانه دارد

به نام چشمهایت تازه کردیم
دلی را که بتی مستانه دارد

به روی سینه های یاس گونت
دل شهری سر پروانه دارد

همآغوش تو امشب شاعری که
غزلهایش غمی جانانه دارد..
ریحانه
ریحانه

گر چه در خیل تو بسیار به از ما باشد
ما تو را در همه عالم نشناسیم نظیر

مجید f45
مجید f45
ﺷﺎﯾﺪ ﺍﮔﺮ ﺳﻌﺪﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﯾﺪ ،ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺳﺮﻭﺩ :
ﺑﻨﯽ ﺁﺩﻡ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ،
ﮔﻬﯽ ﭘﯿﭻ ﻭﻣﻬﺮﻩ ﮔﻬﯽ ﻭﺍﺷﺮﻧﺪ

. ﯾﮑﯽ ﺗﺎﺯﯾﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺶ ﻣﺎﺭ،
ﯾﮑﯽ ﻗﻔﻞ ﺯﻧﺪﺍﻥ،ﯾﮑﯽ ﭼﻮﺏ ﺩﺍﺭ .

ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﮐﻨﺪ ﻧﺮﺩﺑﺎﻥ،
ﯾﮑﯽ ﻣﯿﮑﺸﺪ ﺑﺎﺭ ﻧﺎﻣﺮﺩﻣﺎﻥ

ﯾﮑﯽ ﺍﺭﻩ ﺷﺪ،ﻧﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺩ،
ﯾﮑﯽ ﺗﯿﻎ ﺷﺪ ﺧﻮﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺭﺩ

ﯾﮑﯽ ﭼﻮﻥ ﮐﻠﻨﮓ ﻭ ﯾﮑﯽ ﻫﻤﭽﻮ ﺑﯿﻞ ،
ﯾﮑﯽ ﺭﯾﺶ ﻭ ﭘﺸﻢ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺑﯽ ﺳﺒﯿﻞ .

ﯾﮑﯽ ﭼﻮﻥ ﻗﻠﻢ ﺧﻮﻥ ﺩﻝ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ،
ﯾﮑﯽ ﺧﻨﺠﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﮑﻢ ﻣﯽ ﺩﺭﺩ .

ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮﺍﺯﻧﻔﺮﺕ ﻭﮐﯿﻦ ﻭﺍﻧﺪﻭﻩ ﻭ ﺁﺯ،
ﯾﮑﯽ ﻫﻤﭽﻮ ﮐﻔﺘﺎﺭ ﻭ ﮐﺮﮐﺲ ﯾﮑﯽ ﭼﻮﻥ ﮔﺮﺍﺯ .

ﻧﻪ ﺭﺣﻢ ﻭ ﻧﻪ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻧﻪ ﻟﻄﻒ ﻭ ﻧﻪ ﻧﺎﺯ،
ﻫﻤﻪ ﭘﺮ ﮐﻠﮏ ﭘﺮ ﺭﯾﺎ ﺣﻘﻪ ﺑﺎﺯ !
دیدگاه · 1398/08/4 - 12:35 2 +
yasaman
yasaman


دیگری نیست
که مهر تو درو
شاید بست

چاره بعد از تو ندانیم به جز تنهایی
photo_2017-11-13_19-36-42.jpg
yasaman
yasaman
چون دلم زنده نباشد؟
که تو در وِی، جانی!
photo_2019-10-13_15-47-15.jpg
Pari
Pari
مرا گر دوستی با او به دوزخ میبرد شاید

به نقد اندر بهشت است آنکه یاری مهربان دارد

سعدی
دیدگاه · 1398/07/25 - 22:56 11 +
پسر ایران
پسر ایران

كه هم دردي
و هم درمان درديIMG_20191011_015914_028.jpg
دیدگاه · 1398/07/19 - 01:59 5 +
❤ℳotaოe∂y❤
❤ℳotaოe∂y❤
به گرسنگی مردن بهتر که نان فرو مایگان خوردن./ سعدی
❤ℳotaოe∂y❤
❤ℳotaოe∂y❤

جملات ناب بزرگان

خیال در همه عالم
برفت و بازآمد
که از حضور تو
خوشتر ندید جایی را.‏

"سعدی"‏

ویرانه دل ماست
که با هر نگه دوست...
صد بار بنا گشت
و دگر بار فرو ریخت!!!

"سعدی"
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ