یافتن پست: #سلام_صبحتون_بخیر

♡عطی♡
♡عطی♡
یڪ باغ سلام یڪ سبد محبت یڪ دنیا عشق
یڪ عالمہ خوشبختی یڪ آسماڹ ستاره یڪ جهاڹ زیبایی
یڪ عمرسرافرازی یڪ تبسم ناز ازخداوند براتون آرزو دارم
شنبه بهاری تون پرگل و سرشار از رحمت الهے
IMG_20210508_041808_111.jpg
mohammad
mohammad

farzaneh_moradi6_20200416_3.png

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ