یافتن پست: #سهراب-سپهری

داتام
داتام
دوست را، زیر باران باید دید
عشق را، زیر باران باید جست

photo_2021-10-29_19-13-48.jpg
4 دیدگاه · 1400/08/7 - 19:12 در اریا 6 +
داتام
داتام
و عشق ، تنها عشق مرا به وسعت اندوه زندگی‌ها برد! مرا رساند به امکان یک پرنده شدن...

photo_2021-10-28_23-25-27.jpg
دیدگاه · 1400/08/6 - 23:24 در اریا 6 +
داتام
داتام
و عشق ، تنها عشق مرا به وسعت اندوه زندگی‌ها برد!
مرا رساند به امکانِ یک پرنده شدن...

photo_2021-09-26_19-07-56.jpg
دیدگاه · 1400/07/4 - 19:07 در اریا 5 +
داتام
داتام
زندگی با همه وسعت خویش محفل ساكت غم خوردن نیست.
حاصلش تن به قضا دادن و افسردن نیست.
اضطراب وهوس دیدن و نادیدن نیست.
زندگی خوردن و خوابیدن نیست.
زندگی جنبش جاری شدن است.
زندگی‌ کوشش‌ و راهی ‌شدن ‌است
‌از تماشاگه ‌آغاز حیات ‌تا به ‌جایی ‌كه‌ خدا می‌داند.
زندگی چون گل سرخی است پر از خار و پر از برگ و پر از عطر لطیف...
یادمان باشد اگر گل چیدیم، عطر و برگ و گل و خار، همه همسایه دیوار به دیوار همند.
دیدگاه · 1399/03/12 - 18:47 6 +
داتام
داتام
گاه گاهی که دلم میگیرد
به خودم می گویم:
در دیاری که پر از دیوار است
به کجا باید رفت؟
به که باید پیوست؟
به که باید دل بست؟
حس تنهایی درونم می گوید:
بشکن دیواری که درونت داری!
چه سوالی داری؟
تو خدا را داری
و اول و آخر با توست...
3 دیدگاه · 1399/03/1 - 15:43 13 +
داتام
داتام
زندگی رسم خوشایندی است... زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ... پرشی دارد اندازه عشق... زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یادمن و تو برود. زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد. زندگی سوت قطاری است که در خواب پلی می پیچد. زندگی مجذور آينه است... زندگی گل به توان ابديت... زندگی ضرب زمين در ضربان دل ما... زندگی هندسه ساده و يکسان نفسهاست...

نرگس
نرگس

ایمان بیاورید به خدایی که به پیچک فرمود ... نرده را زیبا کن{-35-}

نرگس
نرگس

چه کسی میفهمد در دلم رازی هست!!! می سپارم آن را به خیال شب و تنهایی خود ...

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ