یافتن پست: #سوال

extraordinary
extraordinary

آقاجان
من شمارو خیلی در آغوش گرفتم. من بغل کردن شما رو خیلی تجربه کردم ولی
اگر شکایت و گله ای باشه از این دنیا کم بودن دفعات هم آغوشی با شماست ..
زیاد شما برای من کم است ؛ دلم میخواهد استخوان هایم سیر شوند
دلم میخواهد کمرم از فشار دست هایتان عاجز شود
دلم آغوش شما را میخواهد همیشه
تنها طلب من از این دنیا ؛
همین است و بس....(:
____________________
طلبمو بده(: من طلبکار صبوری نیستم.....

msswery_280598485_525041502626678_2433880838718298606_n.jpg
үάşίღ
үάşίღ
پرسند رفیقان من از حال دلم!
آن دل که مرا نیست
چه دانم حالش...


aba7ab232f58adf1257aa916ae1041ed.jpg
Reza
Reza
@Sama
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥


وقتے انسانے از בرـב בیوانـہ می‌شوـב
ـבیگران בرـבش را نه
ـ؋ـقط בیوانگی‌هایش را می‌بیننـב.

IMG_۲۰۲۲۰۵۰۶_۱۴۳۰۳۷.jpg
25 دیدگاه · 1401/02/26 - 13:49 12 +
سمـــــا
سمـــــا

8fceb62c07f499db6ca7481afa473f1423708067-360p.mp4 · 1.5MB
❥ ꫝꪖᦔⅈ♥️ ᵏꪖtⅈ ❥
❥ ꫝꪖᦔⅈ♥️ ᵏꪖtⅈ ❥

قدر آدمایی که زود عصبی میشن رو بدونید !
اینا همون لحظه داد می‌زنن ،
قلبشون درد می‌گیره ،
دستاشون می‌لرزه ...
ولی واسه زمین زدنتون هیچ نقشه‌ای نمی‌کشن !
اونا تمام نقشه‌شون،
همون عصبانیتشون بوده !
تمام آدمایی که زود عصبانی می‌شن
آدمایی هستن که رقیق‌ترین و صاف‌ترینند..

۲۰۲۲۰۵۱۳_۱۵۲۲۱۱.jpg
16 دیدگاه · 1401/02/23 - 15:21 10 +
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥


بارها این سوال را از خوـב پرسیـבه‌ام:
کـہ اگر بـہ جاے چهره‌ے انسان‌ها،
نواے قلبشان را می‌ـבیـבم،
از میانشان می‌گریختم؟
یا عاشق می‌شـבم؟


IMG_۲۰۲۲۰۵۱۱_۱۲۲۵۱۸.jpg
3 دیدگاه · 1401/02/21 - 13:02 16 +
Mahtab
Mahtab

بعضیا چقدر خود شیرین هستن ..


و آخر و عاقبت خود شیرینی چیز خوبی نیست ..یادت باشه


{-18-}
53 دیدگاه · 1401/02/19 - 23:35 15 +
Reza
Reza

اقا منم اواتارمو جانی دپ یا برت پیت بزارم نظرتون ؟ از غافله عقب نمونیم

❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥

از مترسکے سوال کرـבم:
آیا از تنها مانـבن בر این مزرعـہ بیزار نشـבه‌اے ؟
پاسخم בاـב:
בر ترسانـבن בیگران براے من لذتے بـہ یاـב مانـבنے است،
پس من از کار خوـב راضے هستم פּ هرگز از آن بیزار نمی‌ شوم!
انـבکے انـבیشیـבم פּ سپس گـ؋ـتم:
راست گـ؋ـتی! من نیز چنین لذتے را تجربـہ کرـבـہ بوـבم!
گـ؋ـت : تو اشتباـہ مے کنی!
زیرا کسے نمے توانـב چنین لذتے را ببرـב،
مگر آنکـہ בرونش ماننـב من با کاـہ پر شـבـہ باشـב!

IMG_۲۰۲۲۰۵۰۱_۱۴۰۵۰۲.jpg
24 دیدگاه · 1401/02/11 - 13:50 17 +
hamedasrafi
hamedasrafi
من ناز بالش کوچکی از سوالم
دلم می خواهد
سر بگذاری بر سینه ی من
بگویی
چه پرنده ای است
که به جای من
در هوای تو آواز می خواند.

دیدگاه · 1401/02/6 - 00:19 7 +
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥

براے همـہ ے مرـבم همینطور است:
باهم ازـבواج مے کننـב
باز هم کمے همـבیگر را בوست בارنـב פּ کار مے کننـב
آنقـבر کار میکننـב کـہ בوست בاشتن را ؋ـراموش کننـב...


a221c16155f9872db68a33395c02508b.jpeg
10 دیدگاه · 1401/02/5 - 17:00 13 +
hamedasrafi
hamedasrafi
هرچندامیدی به وصال تو ندارم
یک لحظه رهایی زخیال توندارم
ای چشمه روشن منم آن سایه که نقشی
درآیینه چشم زلال توندارم
می دانی ومی پرسیم ای چشم سخنگوی
جزعشق جوابی به سوال توندارم
ای قمری هم نغمه دراین باغ پناهی
جزسایه ی مهرپروبال توندارم
ازخویش گریزانم وسوی توشتابان
بااین همه راهی به وصال تو ندارم
دیدگاه · 1401/02/3 - 18:19 6 +
پشم سنگ آسیا
پشم سنگ آسیا

امروزه، کاربرد پشم سنگ در تولید محصولات کشاورزی در کشورهای توسعه یافته رواج بسیاری پیدا کرده است.

به دلیل مقاومت در برابر جذب آب و پیشگیری از رشد قارچ ها و باکتری ها بستر مناسبی برای رشد

گیاهان است. کاربرد پشم سنگ در کشاورزی از زمان جوانه دهی تا باردهی گیاه امکان پذیر خواهد بود.

[لینک ضمیمه]

1سیب53_2114923497_n.png
[لینک پیوستی]
hamedasrafi
hamedasrafi

یه سوال؟ چرا آدمها آنقدر نسبت به هم بی اعتماد شدن. چرا یک عده فقط زیر یک سقفند...

دیدگاه · 1401/01/29 - 23:58 10 +
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ