یافتن پست: #سڪوت

davood
davood
امیدوار ز من مباش اۍ
ڪه چشمهاۍ من از ڪلام گویاتر
و صورت من در پر معنا
خوشا فراموشۍ ،،،
خوشا نگفتن و !
3 دیدگاه · 1400/06/19 - 18:44 در A-D-M 9 +
فرید
فرید
اگر ے را یافتی ڪه در
را دید
در حرفهایت را
و در محبت را
بدان بهترین دارایے ے ...❤


IMG_20210826_161930_228.jpg
دیدگاه · 1400/06/4 - 17:42 4 +
داتام
داتام
خداوند بهترين شنونده است. او حتے سڪوت تو را نیز می‌شنود.....
12.JPG
دیدگاه · 1400/02/22 - 15:42 در اریا 8 +
♡عطی♡
♡عطی♡
اگر ڪسے را یافتی
ڪه در “لبخندت،”
” غمت را “دید
در”سڪوتت، “
“حرفهایٺ را”شنید
و در “خشمت”
” محبت را “فهمید
بدان او بهترین
“دارایے زندگے” توست.
♡A♡
davood
davood
سڪوت
و پر هیاهو
صف می آراست
شورشی تو ـــــ در خط مقدم
بر بال باد ــــــ دستی دوباره می کشید
و زیر تابش
آه از نهاد بر می خواست !
دیدگاه · 1400/02/13 - 03:27 در A-D-M 13 +

سڪوت و لبخنـد دو ابـزار قدرتمنـدند

لبخنـد راهــی اسـت
بـرای حـل بسیاری از مشڪلات،

و سڪوت روشی اســت
برای اجتنـاب از مشڪلات بسیار.

davood
davood
ڪتابۍ شعـــــــرے
مرا مستۍ و زندگانی ست
چه غـــــم گر در جایی ندارم
ڪ در بهشتۍ است ـ
دیدگاه · 1399/11/30 - 00:09 در A-D-M 14 +
davood
davood
نه من شعر میروم
نه شعر از من سراغی گرفته است
تنها در به حیرت مےنگرم را
هرگز تا بدین پایه نبوده ام
پس اگر این تڪوین خواناترین
من است ،، تنها مرا ڪن
ای ساده ای !
تا بر شقایق و خیال پادشاهی ڪنم
همین حدود و رفتن از پۍ
مارا بس ـ ـ ـ
دیدگاه · 1399/11/10 - 00:46 در A-D-M 11 +
davood
davood
گروهۍ ۍ زیباۍ را
به خود دارند و
آنرا در ڪوچڪ ڪلام نمۍڪنند
به مهربان سینه آنان
باشد ڪه به سڪوتۍ
ۍ گزیند ـ

دیدگاه · 1399/10/30 - 16:35 در A-D-M 4 +
raha
raha

سڪوت ڪـــݧ . . . بگـذاربغــضهــایــت ســــربـســتـــہ بـمانـنـد . . . . گـاهـےســبـڪ نـــشـوے ســـنـگــیݧ تــــرے . . . . .

دیدگاه · 1399/10/21 - 15:59 2 +
raha
raha

سڪوت ڪـــݧ . . . بگـذاربغــضهــایــت ســــربـســتـــہ بـمانـنـد . . . . گـاهـےســبـڪ نـــشـوے ســـنـگــیݧ تــــرے . . . . . •••❥•

دیدگاه · 1399/10/14 - 09:52 3 +
raha
raha

بعضي وقتها سڪوت ميڪني چون واقـــعا ... حرفـي واسه گفتن ندارے... ولي بيشتر وقتها سڪوت واسه اينہ ڪه هيچ ڪلمه اي نميتونه غمي رو ڪه تو وجودت داري توصيف ڪنه...

دیدگاه · 1399/10/13 - 12:14 5 +
علیرضا
علیرضا
سڪوت ڪـــݧ . . .
بگـــذاربــغــضــهــایــت
ســــربـســـتـــہ بــمــانـنـد . . . .
گـــاهــےســبـــڪ نـــشــــوے
ســـنـگــیݧ تــــرے . . . . .
دیدگاه · 1399/10/13 - 09:53 5 +

الهی
در سڪوت شب ذهنمان را آرام ڪن
و مارا در پناه خودت به دور
از هیاهوی این جهان بدار...

الهی شبمان را با یادت بخیر ڪن2 دیدگاه · 1399/10/11 - 00:57 10 +
علیرضا
علیرضا
جمعه مے آید
بر سڪوتِ دلم مے نشیند
با دستهایش نڪَاهم را مے چسبد
و مرا
به پهناےِ دوست داشتنت
عذاب مے دهد...
دیدگاه · 1399/10/5 - 15:10 8 +
صفحات: 1 2 3 4

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ