یافتن پست: #سید-علی-صالحی

yasi
yasi
اینجا
همین جا
نزدیکِ همین تنفسِ‌‌ بی خواب
تو را
طوری نزدیک به لمسِ هوا حس می کنم
که گنجشک تشنه
عطرِ را...


1b0e3ecd53dc63661516300c45e1222e.jpg
2 دیدگاه · 1400/07/6 - 19:17 11 +
داتام
داتام
من هرگز چیز دندان گیری از این جهان نخواسته ام
فقط گاهی فرصتی کوتاه
تا به یاد آورم زندگی
تا کجا میتواند زندگی باشد
همین است
که من هیچ نخواسته ام از این جهان
جز اندکی آرامش
بلکه برگردم پیش خودم
و به یاد بیاورم
اینجا کجاست
من کیستم
و این جهان بیهوده
از جان من چه میخواهد!؟
بعضی ها چرا این همه بی انصاف اند !
دیدگاه · 1399/04/4 - 15:17 8 +
ROZ
ROZ
همه‌‌ی ما
اهلِ همين حوالیِ غمگينيم
نگرانِ آسمانِ اخم‌کرده‌ی بی‌کبوتر نباش!
فردا حتما باران خواهد آمد...1591033362457252_large (1).jpg
50 دیدگاه · 1399/03/17 - 20:21 در A-D-M 47 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ