یافتن پست: #شرابت

علیرضا
علیرضا

یک جام با تو خوردن یک عمر می‌پرستی…یک روز با تو بودن، یک روزگار مستی

در بندگی عشقت از دست رفت کارم…ای خواجهٔ زبر دست رحمی به زیر دستی

شادی
شادی

اندر اینبی رنج

ندهند

دردسر تا نکشی

ی نابت ندهند
۲۰۲۲۰۳۲۲_۱۴۵۰۵۰.jpg
eryt
eryt
ازدل گریزانم مکن
با عشق آزارم مکن

ساقی شرابت را بریز
مستم بگردان و برو
photo_2022-02-14_15-05-38.jpg
majid
majid
خمره خمره دردها را می گذارم زیر خاک

دل! نترس این خمره ها روزی شرابت می کند

زندگی بی عشق یا مردن به جرم عاشقی؟

قبر گاهی در دل تاریخ قابت می کند
علیرضا
علیرضا
ازدل گریزانم مکن
با عشق آزارم مکن
ساقی شرابت را بریز
مستم بگردان و برو
ابراهیم
ابراهیم


روحم درونِ روحِ تو یک لحظه ای خزید

قلبم چنان عقاب، سرِ کوی تو پرید

فریاد می زدم که تو را خواهم ای عزیز

فریادهای بی کسی ام را سحرشنید

آغوش وانموده مرا غرق خویش کرد

آن یارِ نازنین و به من داده صد امید

سرمستِ باده کرد،تهی گشتم از درون

رندانه خنده کرد و دمی دامنش کشید

گفتم نما درنگ به بستانت آمدم

گفتا خموش تا یه شرابت دهم نوید

گفتم هوای روی تو دارد دلم، بیا

گفتابه کوی دوست توان آنچه خواست،دید

محرم نه ای عزیز درین می سرای دل

مکاره نیسب تا که توانی دلی خرید

آرام گشته باز« دلارام» و رام گفت

باور مدار مهرِ تو از این دلم پرید

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ