یافتن پست: #شعر_شاعری

ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
بذرِ کوچکی است در دلم
که صبح ها چند شاخه اش با هوای تُ شکوفه میدهند...

ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے

همیــــن که تو هر صُبـــح در خیـــال منی
حالِ هر روز من خوب است...{-a137-}

︶‿︶
︶‿︶
بی تو اما ، به چه حالی
من از آن کوچه گذشتم !!

ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے

سبکِ نقاشیِ سخت است
چند سالی ست دلِ می گیرد ...


D O C H A R


︶‿︶
︶‿︶
غمی دارم ز دلتنگی که در عالم نمی‌گنجد ..!{-a128-}
︶‿︶
︶‿︶
از تو دور شدم مثل ابر از دریــــا
اما هرجا رفتم باریدم ..


Screenshot_2019-10-12-17-40-58.png
︶‿︶
︶‿︶
جمعه ها یک کوتاه است !
که ردیفش همه "دلتنگ توام" می آید..!{-a128-}

IMG_20191024_234842_737.jpg
︶‿︶
︶‿︶
امشب از خواب خوش گریزانم
که خیالِ تو خوشتر از خواب‌ست ...!

IMG_۲۰۱۹۰۶۱۸_۱۸۲۵۴۶.png
︶‿︶
︶‿︶
راستی در میانِ این همه اگر،
تو چقدر بایدی❤️
︶‿︶
︶‿︶
باید بلد شد
گذشتن از بعضی آدم ها را !
گذشتن از تمامِ وابستگی هایِ عذاب آور و
دلبستگی هایِ اشتباهی را ...
باید بی رحم بود
چشم رویِ همه چیز بست و عبور کرد .
تک تکِ خاطراتِ خوبِ گذشته را به بادِ سرکشِ فراموشی سپرد و رفت .
گاهی ، چاره ای بهتر از رفتن نیست !
ماندن به پایِ بعضی آدم ها
پیر و فرسوده ات می کند ...
︶‿︶
︶‿︶
گفته بودم که تو را دوست ندارم دیگر
عشق آنجا که عمیق است به حاشا برسد...
| احسان افشاری |
︶‿︶
︶‿︶
آنـکه دریابد چه می‌گـویم کجاست ؟!

‌مشیری
︶‿︶
︶‿︶
یک روز می آیی که من دیگر دچـارت نیستم
از صـبر ویرانم ولی چـشم انتظارت نیسـتم ..
︶‿︶
︶‿︶
شراب خون‌ دلم میخوری و نوشت بٰاد
دگر به سـنگ چرا می زنی پیاله ی من ..

| هوشنگ ابتهاج |
︶‿︶
︶‿︶
گر گوهری بِه از جانُ ممکن بُوَد،تو آنی..
| سعدی |
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ