یافتن پست: #شـــب

∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞

شـایـد رهــا کــردم جــهــان پـر اضـطـرابــم را ...{-35-}
دیدگاه · 1400/09/26 - 23:03 در A-D-M 7 +
♡عطی♡
♡عطی♡
خـــداونـــدا؟؟؟
اگـــر یـــک شـــب، تـــنـــهـــا، دلـــگـــیـــر و غـــمـــگـــیـــن بـــه ســـمـــت تـــو پـــنـــاه آورد…
مـــرا پـــیـــشِ رویَـــش بُـــگـــذار..
بـــاور کـــن بـــا روح خـــدایـــی کـــه در مـــن دَمـــیـــده ای، تـــمـــام غـــصـــه اش را از بـــیـــن خـــواهـــم بـــرد…
بـــه خـــدایـــی ات قـــســـم، رو ســـیـــاهـــت نـــخـــواهـــم کـــرد…
♡عطی♡
♡عطی♡
IMG_20210429_114431_720.jpg
♡عطی♡
♡عطی♡
خـیـلــــے نـامـــردیـہ

ڪـــہ صـبـح تـا شـــب

بـہ پـروفـايـلـش زل بـزنـے

امـا نـتـونـے پـے ام بـدے ...
دیدگاه · 1400/02/4 - 00:11 در عشق اول 4 +
davood
davood
ڪن اۍ ابـــــــرڪ,
مثل ستاره بر
میـــــــــــــــلاد مـــرا
در شـــب بۍ ببیـــــــن ـ ـ ـ

دیدگاه · 1399/10/8 - 01:35 در A-D-M 10 +
davood
davood
نازنینی آمـــــدو
دســــــتی به ما زد و رفت
بالا زد و رفـــت
ڪـــــــنج تنـــــــــهایۍ مــا را
به خــــوش ڪـــــرد
خورشـــــــــــــید
به چشـــم زدو رفــــــت

دیدگاه · 1399/05/20 - 23:51 در A-D-M 6 +
mohammad
mohammad

دیشــــب باز دلـــم تنـــگ تــــو شد..

دیشـــب باز گریـــه کردم..

دیشـــب باز شیـــرین تر از شیـــرین در عشــــق بودم،

و دیـــوانه تر از فرهـــاد در فـــراق..

دیشـــب باز مجـــــنون لبخــند تو شــــدم و لیــــلی نگاهــــت..

دیشــــب همـــه افســــانه های عاشــــقی در مـــن تبلور یافـــــت...

دیشــــب باز نقاشـــی کشیدم..

نقاشـــی بودنــــت را

زیــــبا بود..


دیشــــب باز دلـــــم را قربـــانی کـــردم..

قربـــانی ر‌ؤیـــــای تـــــو

چقدر شیــــرین است رؤیــــای تـــو...

عشقم

دیدگاه · 1399/03/26 - 20:54 6 +
davood
davood
،،،،،،،،،
هــــــــــر چنــــــد
بـــــــا ســـــــرد اجــور اســـت
امــــــــا شـــب تـــــــو ،،،
نــــــــــــــاجـــــور
وقـــــــــــــــــــــــــــــــتی ڪہ
تنگ هاے خســــــــــــــــــتہ اســــــــــت
میــــــــان و پـــود
تــــــــــــــــــور ،اســـت
وقــــــــــــتــے ڪـــہ هایــم
غـــــــم تـــو بــاشد
از چشمــانم اگـــر تا ،،،
زیبـــــــــــــــــــــــــــــــاســت !
7 دیدگاه · 1399/03/25 - 00:47 در A-D-M 12 +
ROZ
ROZ

═══‌‌‌‌♥️ℒℴνℯ♥️═══

یک میان آرزوهایت کردی،

هر شب میانِ، ردپــــای توست...


73512638_132129721539955_500369215657307234_n.jpg
Màřýâm
Màřýâm
مـــیگن آدم وقتـــــے میـمیـــــره . . . !
ڪل اعـضا ے بدنـــش ڪارا ے بدشُ شـهادت مـیـــــدن
میـخوام بدونـم . . . ! ! !
این زبــ?ـون مـن . . .
شهادت میـده ڪہ چہ حرفایـــــے تو دلـم " سنـگینـــــے "
میڪرد و نگـفتم . . . !
گلــــوم . . . ! ! !میـگـــــہ چہ روزایـــــے بغضـــمُ " قورت " میـــــدادم . . . !
mohammad
mohammad

ﻋﺎﺩﺗـــ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ...
ﺑﻪ ﺍﯾـﻨﮑﻪ ﻫــﻤــﯿــﺸﻪ
ﺩﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻫــﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔــﯽ ﺍﻡ ...
ﺧــﻮﺩﻡ ﻫﻮﺍﯼ ﺧــﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ...
ﺩﺭ ﺷـــﺒــــ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﺨــﻮﺍﺑﯽ ...
ﺧــﻮﺩﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺧــﻮﺩﻡ ﻻﻻﯾﯽ ﺑﺨــﻮﺍﻧﻢ ...
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﻣﯿــﮑﻨﻢ ...
ﺧﻮﺩﻡ ...
ﺧــﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏــﻮﺵ ﺑﮕــﯿﺮﻡ ﻭ ﺩﻟــﺪﺍﺭﯼ ﺑﺪﻫــﻢ ...
ﻣــﯿــﺒــﯿﻨــــــــﯽ ؟ !...
ﺗــﻨﻬـﺎﯾﯽ ...
ﺑﺎ ﻫـﻤــﻪ ﯼ ﺩﺭﺩﯼ ﮐـﻪ ﺩﺍﺭﺩ ...
ﻣـﺮﺍ " ﻣــﺮﺩ " ﺑﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ...
ﺁﻧـﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤـﻪ ﯼ " ﻧﺎﻣﺮﺩﯾﻬﺎ "..
" ﻣـﺮﺩﺍﻧﻪ " ﺑﻪ ﺧــﻮﺩﻡ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯿــــــﮑﻨﻢ

دیدگاه · 1398/11/29 - 12:50 2 +
mohammad
mohammad
نگــــران شـــب و روز هــــام نبـــــاش ،

تنهـــــا نیستـــــم ،

بالشـــــم ، هــق هـــق گـــــــریه هـــام ،

قــــرص هـــام ،

آهــــــنگ هـــام ،

لـــــرزش دســــتام

همـــــه هستـــــن ... تنهـــــا نیستــــــم ..!!!

دیدگاه · 1398/10/15 - 15:11 2 +
mohammad
mohammad
خـــداونـــدا؟؟؟
اگـــر یـــک شـــب، تـــنـــهـــا، دلـــگـــیـــر و غـــمـــگـــیـــن بـــه ســـمـــت تـــو پـــنـــاه آورد…
مـــرا پـــیـــشِ رویَـــش بُـــگـــذار..
بـــاور کـــن بـــا روح خـــدایـــی کـــه در مـــن دَمـــیـــده ای، تـــمـــام غـــصـــه اش را از بـــیـــن خـــواهـــم بـــرد…
بـــه خـــدایـــی ات قـــســـم، رو ســـیـــاهـــت نـــخـــواهـــم کـــرد…

دیدگاه · 1398/09/26 - 10:16 2 +
mohammad
mohammad
ﺑﺮﺍﻳــــﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴــــﺖ ﭼﻪ ﻣﻴﺸـــﻮﺩ ! ﺑﻪ ﻫﻤــــﻪ ﻱ ﺑﺎﻭﺭﻫــــﺎﻳﻢ ﺳﻮﮔﻨــــﺪ ! ﻫﻴﭻ ﭼﻴــــﺰﻱ ﺑﺮﺍﻳــــﻢ ﻣﻬــــﻢ ﻧﻴﺴـــﺖ! ﻳﮏ ﮐــــﻼﻡ !!! ﻣﻦ ...... ﺩﺳــــــﺖ ﺍﺯ ..... ﺩﻭﺳـــــــــــﺖ ﺩﺍﺷــــــﺘﻨـــــﺖ ﻧﻤﻴﮑﺸــــﻢ! ﻭ ﺍﻳﻦ ﻳﻌﻨــــﻲ ... ﻧﻬﺎﻳــــﺖ ﺧﻮﺷـــﺒﺨﺘﻲ ! ﮔـﻴـــﺮﻡ ﺗـﻤـﺎﻡ ﺩﻧـﻴـﺎ ﺑـﮕـﻮﻳـﻨــﺪ ﻣـﺎ ﻣـﺎﻝ ﻫــﻢ ﻧـﻴـﺴـﺘـﻴــﻢ! ﻣــﺎ ﺑـﻪ ﺩﺭﺩ ﻫـﻢ ﻧـﻤــﻴـﺨـﻮﺭﻳـﻢ ! ﮔـﻴـــﺮﻡ ﺑـﺮﺍﻱ ﺯﻳـﺮ ﻳـﮏ ﺳـﻘـﻒ ﺭﻓـﺘـﻦ .... ﻋـﺸـﻖ ... ﺁﺧـﺮﻳـﻦ ﻣـﻌـﻴـﺎﺭ ﺍﻳـﻦ ﺟـﻤـﺎﻋـﺖ ﺑــﺎﺷـﺪ! ﮔـﻴـﺮﻡ ﺩﻭﺳـﺖ ﺩﺍﺷـﺘـﻦ ﺑـﺪﻭﻥ ﺳـﻨـﺪ ﺣـﺮﺍﻡ ﺑـﺎﺷـﺪ! ﻋـﺠـﻴـﺐ ﺑـﺎﺷـﺪ ! ﺑـﺎﻭﺭ ﻧـﮑـﺮﺩﻧـﻲ ﺑـﺎﺷـﺪ ! ﻣـــــﻦ ﺍﻣـﺎ ... ﮔـﻴـــﺮ ﺍﻳـﻦ ﮔـﻴـــــﺮﻫﺎ ﻧــﻴـﺴـﺘــﻢ !!! ﻣﻦ ﺗــﺎ ﺃﺑـﺪ .... ﮔـﻴـﺮ ﭼــﺸـﻤـﺎﻥ ﺗــﻮﺍﻡ ! ﮔﻴﺮ ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺷـﺘـﻨـﺖ ! ﻣـــﻴـﺨـــــﻮﺍﻩــــﻢ ﻫــــﻤــﻪ ﺑــــﺪﺍﻧــﻨـــــﺪ ﮐـــــﻪ ... ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﻤﺲ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻏﺮﻕ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﺍﺯ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻡ .... ﺣﺘﯽ ﺧﻮﺩﺕ .
دیدگاه · 1398/09/24 - 18:25 1 +
ROZ
ROZ
کـــاش
خیــــــالت هر شـــب مهمانم نبــــــود

این پریشــــــان حالی و دیوانـــــــگی
با مـــــن نبود ...

عکس و تصویر بهش گفتم: میدونی چرا ماه تنهاست؟ گفت :نه گفتم:برای اینکه ماه زمانی عاشق فردی به ...
صفحات: 1 2

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ