یافتن پست: #شفیعی_کدکنی

// ꪑꪖડꪮꪮᦔ //
// ꪑꪖડꪮꪮᦔ //

❤❤

898900089890002.jpg
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
گنجایش دیگری ندارد


همچون قدح شراب لبریز توام ... {-35-}

دیدگاه · 1399/06/30 - 10:25 در A-D-M 2 +
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
بـی قـرارت چـو شـدم
رفتـی و یـارم نشـدی!


ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ندانم کجا می کشانی مرا
سوی آسمان یا به خاموش خاک
نییم در هراس از تو ای ناگزیر
ندانم کجا می کشانی مرا
ندانم کجا
لیک دانم یقین
کزین تنگنا می رهانی مرا...
︶‿︶
︶‿︶
ندانم کجا می کشانی مرا
سوی آسمان یا به خاموش خاک
نییم در هراس از تو ای ناگزیر
ندانم کجا می کشانی مرا
ندانم کجا
لیک دانم یقین
کزین تنگنا می رهانی مرا...
︶‿︶
︶‿︶
ندانم کجا می کشانی مرا
سوی آسمان یا به خاموش خاک
نییم در هراس از تو ای ناگزیر
ندانم کجا می کشانی مرا
ندانم کجا
لیک دانم یقین
کزین تنگنا می رهانی مرا...
︶‿︶
︶‿︶
ندانم کجا می کشانی مرا
سوی آسمان یا به خاموش خاک
نییم در هراس از تو ای ناگزیر
ندانم کجا می کشانی مرا
ندانم کجا
لیک دانم یقین
کزین تنگنا می رهانی مرا...
︶‿︶
︶‿︶
ندانم کجا می کشانی مرا
سوی آسمان یا به خاموش خاک
نییم در هراس از تو ای ناگزیر
ندانم کجا می کشانی مرا
ندانم کجا
لیک دانم یقین
کزین تنگنا می رهانی مرا...
︶‿︶
︶‿︶
ندانم کجا می کشانی مرا
سوی آسمان یا به خاموش خاک
نییم در هراس از تو ای ناگزیر
ندانم کجا می کشانی مرا
ندانم کجا
لیک دانم یقین
کزین تنگنا می رهانی مرا...
لیلی
لیلی

از زلزله و عشق خبر کس ندهد
آن لحظه خبر شوی که ویران شده‌ای...
دیدگاه · 1399/02/30 - 19:58 13 +
ROZ
ROZ
در چهار راه برده‌فروشان
نخاسِ پیر
فردا یک خطبه در ستایش آزادی
ایراد می‌کند
ای روزگار شعبده‌باز نهان گریز
یک مشت آجیل خنده
بهر تماشا
در جیب ما بریز ...

شفیعی_کدکنی
ROZ
ROZ
هیچ میدانی چرا چون موج
در گریز از خویشتن پیوسته می‌کاهم؟

زانکه بر این پرده تاریک
این خاموشی نزدیک

آنچه می‌خواهم نمی‌بینم
و آنچه میبینم نمی‌خواهم

ریحانه
ریحانه

هیچ میدانی چرا چون موج
در گریز از خویشتن پیوسته می‌کاهم؟

زانکه بر این پرده تاریک
این خاموشی نزدیک

آنچه می‌خواهم نمی‌بینم
و آنچه میبینم نمی‌خواهم

ROZ
ROZ
گیریم خنجر حرف تو بر پهلوی باورها نشست
نوش دارویی
شرابی
شیونی
شعری به کارش می‌کنیم،

دل که چرکین شد چه کارش می‌کنیم؟!

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ