یافتن پست: #شهادت_امام_جوادالائمه_ع

DR-davod
DR-davod
ز سوز غم پر پروانہ مے سوخت
ز داغ لالہ اے گلخانه مے سوخت

ز آواے "جواد" آن جان زهرا
نهال گلشن جانانہ مے سوخت

images.jpeg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ