یافتن پست: #شهرام_شیدایی

үάşίღ
үάşίღ
ما تمامِ فاصله‌ها را
در دلتنگی‌مان زیسته‌ایم...


تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ