یافتن پست: #شهریار

رها
رها

چنداست نرخ بوسه به شهر شما؟ که من عمری

است که زدودیده گهر میشمارمت//

images (3).jpeg
hamedasrafi
hamedasrafi
من آن پیرم که شیران را به بازی برنمی‌گیرم

تو آهووش چنان شوخی که با من می‌کنی بازی!

شهریار
دیدگاه · 1401/01/29 - 21:56 4 +
sahar
sahar
منم که جورو جفا دیدم و وفا کردم
توئی که مهر و وفا دیدی و جفا کردی
بیا که با همه نامهربانیت ای ماه
خوش آمدی و گل آوردی و صفا کردی
بیا که چشم تو تا شرم و ناز دارد کس
نپرسد از تو که این ماجرا چرا کردی
منت به یک نگه آهوانه می‌بخشم
هر آنچه ای ختنی خط من خطا کردی


sahar
sahar
کاش یک روز
سرِ زلفِ تو در دست اُفتد

تا ستانَم
من از او دادِ شبِ تنهایی!
لیلی تورڪ
لیلی تورڪ
در جوابِ ""
نگید منم همینطور! به جاش مثل بگید؛
«من از جهان ‌ام که ..!»
دلبر جانم

IMG_20220405_133541_412.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί

Y همونی هستی که میگه :
وجودت شهر ارزش دیدن نداردIMG_20220210_083250_050.jpg
majid
majid

بی تو با قافله ی

غصه و غم ها چه کنم؟!

تار و پودم تو بگو

با دل تنها چه کنم ؟!

استاد شهریار

farhad
farhad

کجا رواست
که از دستِ دوست هم بِکشد؟

دلی که این همه
از دستِ روزگار کشید...

شهریار

farhad
farhad

برسان سلام ما را به رفوگران هجران
که هنوز پاره ی دل دو سه بخیه کار دارد...


♡❤♛ IRAJ ♛❤♡
♡❤♛ IRAJ ♛❤♡

بی تو با قافله ی

غصه و غم ها چه کنم؟!

تار و پودم تو بگو

با،تنها چه کنم ؟!

استاد شهریار

images.jpg
♡❤♛ IRAJ ♛❤♡
♡❤♛ IRAJ ♛❤♡

[لینک ضمیمه]
یاری اندر کس نمیبینیم؛ یاران را چه شد…
دوستی کی آخر آمد؛ دوستداران را چه شد
Mohammadreza-Shajaryan-Sazo-Avaz-Bidad-Music-fa.com_.jpg
majid
majid
برگرد
نگذار دیر شود
دل است دیگر
شاید دیدی خسته شد از انتظار کشیدن
دست کشید از همه چیز
دیر نیا
آنقدر دیر نیا که مانند «شهریار» مجبور بشوم بگویم آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا
فاطمه
فاطمه

عاشقی درد است و درمان نيز هم

مشکل است این عشق و آسان نيز هم

جان فدا بايـــد بـــه ايــــن دلـــدادگی
دل که دادی، می رود جــان نيـــز هــم

IMG_20220108_190854_371.jpg
دیدگاه · 1400/10/18 - 19:11 4 +
majid
majid
برگرد
نگذار دیر شود
دل است دیگر
شاید دیدی خسته شد از انتظار کشیدن
دست کشید از همه چیز
دیر نیا
آنقدر دیر نیا که مانند «شهریار» مجبور بشوم بگویم آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا...
∂ғάяί
∂ғάяί
از فال های خسته ام
جانم به نمی آید چرا...؟!
IMG_20211223_134828_917.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ