یافتن پست: #صائب_تبریزی

Hedieh
Hedieh
‌چه شد که
قدر وفا
هیچکس نمی داند...6 دیدگاه · 1400/10/5 - 23:25 9 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
دل ما باچنان است که خود می دانی
گوشه ی چشمبا ما نه چنان است که بود ...{-35-}

دیدگاه · 1400/09/27 - 22:48 در A-D-M 6 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
از نیست
از خاطر به در کردن...{-35-}

دیدگاه · 1400/09/26 - 22:35 در A-D-M 4 +
yasi
yasi
بـوی زلف او
حواسم را پریشان کرد و رفـت...


20211126_100410.jpg
6 دیدگاه · 1400/09/7 - 20:21 21 +
zohreh
zohreh
آسمانها مگر از گردش خود سیر شوند

ورنه عشاق محال است قراری گیرند ...

آسمانها مگر از گردش خود سیر شوند
دیدگاه · 1400/09/7 - 08:49 7 +
zohreh
zohreh
مرا هر کس که بیرون می کشد از گوشه ای خلوت
ستمکاری ست کز آغوش یارم می کشد بیرون!!!

مرا هر کس که بیرون می کشد از گوشه ای خلوت
دیدگاه · 1400/09/7 - 08:47 8 +
محسن
محسن


از دست رستخیز حوادث کجا رویم؟
ما را میان بادیه باران گرفته است...
[لینک ضمیمه]

محسن
محسن


یک ذره وفا را به دو عالم نفروشیم
هر چند در این عـهد خریدار ندارد ...!

محسن
محسن

‏گل چو خندید محال است دگر غنچه شود

‏سر چو آشفته شد از عشق بسامان نشود ...

‏⁧

۲۰۲۱۰۸۲۲_۰۸۱۹۱۵.jpg
22 دیدگاه · 1400/05/31 - 08:16 14 +
محسن
محسن

نیسٺ ممکن
هرکه مجنون شد
دگر عاقل شود...!

Screenshot_۲۰۲۱۰۸۲۰-۰۷۵۰۳۲_MoboTel.jpg
دیدگاه · 1400/05/29 - 12:24 12 +
محسن
محسن


اینجا که منم قیمت دل هر دو جهان است
آنجا که تویی در چه حساب است دل ما

۲۰۲۱۰۴۰۱_۰۸۲۸۱۲.jpg
10 دیدگاه · 1400/05/27 - 07:28 16 +
✧˚ɴᴀʀɢᴇs˚✧
✧˚ɴᴀʀɢᴇs˚✧
غافلی از حال دل
ترسم که این ویرانه را
دیگران بی صاحب انگارند و تعمیرش کنند!

دیدگاه · 1400/04/26 - 23:12 15 +
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

وای‌بر‌حال‌نگاهی‌که‌پی‌دل‌برود...

∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞

هر نگاهی

محرمِ رنگِ لطیفِ ؏ـشق نیست ... {-35-}

دیدگاه · 1400/03/27 - 18:08 در A-D-M 7 +
علیرضا
علیرضا
گل چو خندید
محال است دگر غنچه شود

سر چو آشفته شد از عشق،
بسامان نشود...


photo_2021-06-01_11-11-30.jpg
دیدگاه · 1400/03/11 - 11:21 6 +
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ