یافتن پست: #صبــــــح

علیرضا
علیرضا
سلام صبحتون بخیر

الهی امروز بهترین ثانیه ها شیرین ترین دقایق دلچسب ترین ساعت ها دوست داشتنی ترین لحظه ها راپیش رو داشته باشید. هر روز صبــــــح آرام تر صبورتر خندان تر مهــربان تر بخشــــنده تر باگذشت تر ؛ بـــاش….
271756826_443325303941404_6165754297608680105_n.jpg
davood
davood
با سیـــــاه شب در آمیخته ایم
در جام بـــــاده ریخته ایم
از بـــــاد سحــر ما را جــــوئید
با نفـــــس در آمیخته ایم ـ
دیدگاه · 1400/02/17 - 01:53 در A-D-M
شادی
شادی
☃️ برخیــــــــــز آغوشت را
????????از صبــــــح پر ڪن

☃️آغـــــــاز شو مانند
????????روزهاے آفتابـــــــــی

☃️جهـــــــــــان منتظر بانگ
????????سلام‌هاے آشنـــــــــــاے توست

☃️پس عاشقانــــــــه و بلند به
????????زندگے امروزت سلام ڪن . . .!

ســــ????ــــلام
صبح_زمستانیتون_دلچسب
IMG_20200210_082537_633.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ