یافتن پست: #صبــــــــــــــر

davood
davood
عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــق ، ، ،
ڪـــــــردن نیســـــــت ،،!
بخشــــــــــــــــــــــــــــــــش ڪــــــردن اســـــــــت
تمــــــــــــــــــومش ڪــــــردن نیســــــــت
ڪــــــردن اســــــــت
دیـــــــدن نیســــــــت ، ڪـــردن اســـت
جـــــــــا زدن و ڪـــــــــــــنار ڪشیــــــــدن نیســـــــــــت
ڪــــــــردن و ،،،
ادامـــــــــــــــه دادن است
حـــــــــــــــــــتۍ ـ ـ ـ ـ ـ
دیدگاه · 1399/05/18 - 21:41 در A-D-M
davood
davood
براے تمــــــام هایـــے ڪ مـــے برے
صبــــــــــــــر احتــــــــــــــــــرام ، ، ،
خـــــــــــــــــــــداوند اســــــــــــــــــت ـ
دیدگاه · 1399/04/7 - 20:45 در A-D-M

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ