یافتن پست: #طاعتش

شبنم
شبنم

منت را عزوجل که به شکر اندرش
مزید نعمت استموجب قربت


564de34a28dcffae77d54943c56fe474.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ