یافتن پست: #طالب_آملی

محسن
محسن


ز انگشتم شمیم غنچهٔ فردوس می‌آید
نمی‌دانم سحر، بند گریبان که وا کردم


Screenshot_۲۰۲۱۰۹۰۸-۱۳۵۸۳۳_MoboTel.jpg
دیدگاه · 1400/06/27 - 21:02 7 +
yasaman
yasaman

خشت بر خشت زوایای جهان گردیدم

منزلی امن‌تر از گوشه‌ی تنهایی نیست


دیدگاه · 1399/10/30 - 23:24 6 +
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
گفتی که : "از نهانِ دلت با خبر نی اَم .."
تو در دلی! کدام نهان بر تو فاش نیست؟


ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
گفتی که : "از نهانِ دلت با خبر نی اَم .."
تو در دلی! کدام نهان بر تو فاش نیست؟
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
گفتی که : "از نهانِ دلت با خبر نی اَم .."
تو در دلی! کدام نهان بر تو فاش نیست؟
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
گفتی که : "از نهانِ دلت با خبر نی اَم .."
تو در دلی! کدام نهان بر تو فاش نیست؟
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
گفتی که : "از نهانِ دلت با خبر نی اَم .."
تو در دلی! کدام نهان بر تو فاش نیست؟
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
گفتی که : "از نهانِ دلت با خبر نی اَم .."
تو در دلی! کدام نهان بر تو فاش نیست؟
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞

گفتی که از نهان دلت با خبر نی‌ام

تو در دلی

کدام نهان بر تو فاش نیست ... {-35-}

︶‿︶
︶‿︶
گفتی که : "از نهانِ دلت با خبر نی اَم .."
تو در دلی! کدام نهان بر تو فاش نیست؟
لیلی
لیلی
گفتی که از نهان دلت با خبر نِیَم

تو در دلی؛ کدام نهان بر تو فاش نیست؟!


ROZ
ROZ
زینسان که رقص می‌کنم از شادیِ خیال

در نعمتِ وصال
گر اُفتم چه ها کنم ..

طالب_آملی

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ