یافتن پست: #عاشـق

♡عطی♡
♡عطی♡
عاشـقانہ هایم
تمامی ندارد
وقتی تو بهتریڹ
اتفاق زندگی ام هستی …
محسن
محسن

عارفان علـم عاشـق میشوند
بهـترین مردم معلـم می شـوند
عشق با دانش متمم می شود
هر که عاشق شد معلم میشود

????

2 دیدگاه · 1400/02/12 - 12:17 11 +
رضا
رضا
تقدیم به
عارفان علـم عاشـق می شوند
بهـترین مردم معلـم می شـوند
1066044720-talab-org.jpg
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

زن ها که عاشـق می شـوند
موهایِ بلندشان را
هر روز طورِ جدید تری می پیچـند
و رژلب هایِ خوش رنگ تری به لب هایِ خـندان ترشـان میمالند...
مـرد ها که عاشق می شوند...
شب ها به سختی خوابشان می برد اما صبح هارا با لبخند شروع میکننـد...
عطرهایِ خوش بـوتـری می خرند و خودشان را بیشتـر دوست دارند...
عاشق شدن اصلا
حالِ زمیـن را بهتـر میکند...

علی
علی
از ڪدام دیـــار...
پایــت به شعر هایم باز شــد؟!...
ڪه قانونِ عاشـقی را بلد نیسـتۍ ...
اینجا ، لا بـه لای واژه ها .... هیچ استعاره اے درڪار نیست...
اینجا ، من یعنی من و تــو یعــنے تــویے ڪه بـراے با مـن بودن بایــد خودت باشـے.....
از تبار❤️ آدم
از تبار❤️ آدم
یلـدا دقیقـه ای کـه بگویـد: عـزیز مـن
ایـن روز و روزگـار تـو را اعتبـار نیسـت
این دخترک رسـیده به آغـوش فصل سـرد
چون مژده می دهد که غـمی ماندگار نیسـت
یک لحظه با تـو بودنِ من، بی نهایت اسـت
در عـمر عاشـقانـه ی آدم قـرار نیسـت
امشـ ب خوشـا به حال کسـانی که عاشـقند
یلـدا به هنـدوانـه و سـیب و انار نیسـت
علیرضا
علیرضا
بـه چـشم عاشـقم تـو بـی نظیری

چـو عـطر یاس ومریم دلپـذیری

بـدون بـنـدوزنـجیـری بـه پـایـم
مـرابـاعـشق خودبـردی اسیـری
photo_2020-12-07_08-57-00.jpg
علیرضا
علیرضا
اینجـا قبرستـونه عشـقه دنبال عاشـقی نگـرد
اونی ک واسـه توقلـب میفرستـه؛تو پـی وی واسـه یکی دیگ دوسـت دارم میـفرسته...
بفهـم اینجا مـجازیه مـجازی
photo_2020-11-23_22-29-09.jpg
دیدگاه · 1399/09/3 - 22:34 2 +
علیرضا
علیرضا
بهـانه هم اڪَر میڪَیرے
بهـانه ے مرا بڪَیر ؛

مڹ تمام خواستن را
وجب ڪـرده ام

هیچ ڪس
هیچ ڪس به اندازه مڹ

عاشـق " تـو "
و بهــانه هایت نیست
دیدگاه · 1399/08/15 - 19:30 2 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
عاشـق خانه هـای کوچکم

خانه هایی که اتاقی بـرایندارند ... {-35-}
دیدگاه · 1399/08/15 - 18:14 در A-D-M 7 +
elnaz
elnaz
آدمـک آخــرِ دنیــاست، بخند...

آدمـک مـرگ هـمین جاست، بخند...

دستخطی کـه تـو را عاشـق کرد شوخـیِ کاغــذی ماسـت، بخند...

آدمک خر نشوی گریه کنی ...

کل دنیا سراب است بخند...
لیلی
لیلی
اگـر لیلے بـہ مجنـون
داده مي شـد

دل هیـچ عاشـقے
رســـوا نمےشــد...

مـــــولانـا
5 دیدگاه · 1399/03/31 - 14:33 11 +
︶‿︶
︶‿︶
داشتم در خیابـان راه میرفتم
که یک ماشین
با صدای خیلی بلندِ ‌موزیک اش
مرا از کنارِ خیابان گرفت
و پرت کرد تووی خاطـرات
یادم آمد چقدر ندارمـت ...
به گمانم آن ماشیـن
عاشـق آزاری داشت !
راه می افتاد در خیابان ها
و دلتنگـی پخش میکرد
لعنتـی ...
︶‿︶
︶‿︶
داشتم در خیابـان راه میرفتم
که یک ماشین
با صدای خیلی بلندِ ‌موزیک اش
مرا از کنارِ خیابان گرفت
و پرت کرد تووی خاطـرات
یادم آمد چقدر ندارمـت ...
به گمانم آن ماشیـن
عاشـق آزاری داشت !
راه می افتاد در خیابان ها
و دلتنگـی پخش میکرد
لعنتـی ...

∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞

حوالیِ اردیبـهشت بوے بهشـت می‌آید !
عطـر شڪوفہ‌ها
و خاڪِ باران‌خـورده
هـوش از سـرِ مـردم شهـر پرانـده !
فصـل بهـار
شـوخی‌بردار نیسـت
تمـام آدم‌ها را عاشـق می‌ڪند... {-35-}

‌_طوفان

صفحات: 1 2 3

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ