یافتن پست: #عباس-معروفی

♛sepide♛
♛sepide♛
نگذار کسی بداند ما چ جوری ... همدیگر را دوس داریم

نگذار کسی بفهمد عشق ینی چع ...خب؟

این چیزها فقط ... مال منُ طُ ست ...

عباس-معروفی
10531500476668653645.jpg
yasi
yasi
به پشت سر برگشتم، چند درخت خشک پیدا بود و بر بالای پله‌ها یک در بزرگ چوبی بی‌رنگ و رو، زوزه‌ی باد را می‌کشید.
گفت: مرا یادت هست؟دویدم و در راه فکر کردم من چه یادی دارم، چرا یادم به وسعت همه‌ی تاریخ است؟
و چرا آدم‌ها در یاد من زندگی می کنند و من در یاد کسی نیستم.

[لینک ضمیمه]
دیدگاه · 1400/04/12 - 09:20 38 +
ROZ
ROZ
تنهایی و غم غربت در جانش چنگ انداخت،
غربتی که در میان شهر آشنا گریبانش را گرفته بود.

چقدر انسان تنهاست
مثل پر کاه در هوای طوفانی...


92951638_142603367301463_7827798073555945394_n.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ