یافتن پست: #عرفان-محمودیان

داتام
داتام
من بعد از تو با این مسئله که دیگر کسی را دوست نداشته باشم، کنار آمده‌ام! تو امّا بعد از من با این درد که دیگر کسی مثل من دوستت ندارد، چه میکنی؟!

photo_2021-10-28_22-34-00.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ