یافتن پست: #عرفان-محمودیان

داتام
داتام
من بعد از تو با این مسئله که دیگر کسی را دوست نداشته باشم، کنار آمده‌ام! تو امّا بعد از من با این درد که دیگر کسی مثل من دوستت ندارد، چه میکنی؟!

photo_2021-10-28_22-34-00.jpg
دیدگاه · 1400/08/6 - 22:35 در اریا 5 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ