یافتن پست: #عشق-ممنوعییم

M.crystal
M.crystal

┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
عاشقت شدم که وقتی پاییز شد
و هر کسی رفت توی لاک خودش
کسی باشد که هوای این بی قراری ام را داشته باشد
عاشقت شدم که صبح های ابری بهانه ی لبخند باشی
که صدایت طعنه بزند به خش خش برگ ها
عاشقت شدم که شعرهایم مخاطب خاص داشته باشند
و آدم ها من و تو را با هم ورق بزنند
آن روز من به دلهره های بعد از نبودنت فکر نکردم
دلم خواست عاشقت شوم
تا رنگ فصل ها را ما تعیین کنیم.
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ