یافتن پست: #عشق_سالهای_وبا

Pari
Pari
‌ای_از_کتاب

باید دنیا را کمی بهتر
از آنچه تحویل گرفته ای تحویل دهی
خواه با فرزندی خوب،
خواه با باغچه ای سرسبز
خواه با اندکی بهبود شرایط اجتماعی
و اینکه بدانی حتی فقط یک نفر
با بودن تو ساده تر نفس کشیده است
یعنی تو موفق شده ای ... .


دیدگاه · 1398/08/9 - 09:57 در الماس 12 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ