یافتن پست: #علیرضا-روشن

yasi
yasi
برای پرنده ای
که نمی خواهد بپرد
وزنه ای ست بال،
که بر تن
سنگینی می‌کند...

woman-white-dress-poses-umbrella-rain_1304-3211.jpg
19 دیدگاه · 1400/07/14 - 20:46 14 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ