یافتن پست: #علی-سید-صالحی

داتام
داتام
محبوب من
شما، تجلی عشقی
در ثانیه ثانیه‌های زمان
در لحظه لحظه‌ی عمر
و در سلول به سلول تنِ من
هر وقت هرجا
سخنی از عشق به میان میاید
من ناخودآگاه یاد شما می‌افتم
عنصر وجودی شما حتما از عشق است
و عشق بنیادی‌ترین عنصر این دنیای بی‌نهایت است.

photo_2021-12-27_19-58-22.jpg
داتام
داتام
صبح پاییزی به تنهایی زیباست اما برای تکامل زیبایی، چیزی کم دارد، چیزی شبیه چشم‌های پف کرده‌ات، لبخند بی‌نظیرت و دست‌هایت که به اندازه آغوش من باز شده باشند
photo_2021-11-02_19-33-00.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ