یافتن پست: #علی_اسفندیار

M.crystal
M.crystal
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
نمیخواستم
عاشق شوم
و می خواستم این راز
را تا ابد
در دلم نگهدارم
اما تا به خودم آمدم
دیدم
کلماتم رازم را فاش کردند
جملاتم عاشق تو‌شدند
نوشته هایم همه بوی تو را گرفتند
و من رسوای همه جملات
عاشقانه شدم

┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
1572882296561260.png

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ