یافتن پست: #علی_مقیمی

محسن
محسن


بد و خوب جهان در چشم ما هرچند یکسان است
چه بازی‌ها که پشت پرده تقدیر پنهان است

اگر بر تن هزاران زخم دارم، این جراحت ها
شمارِ روزهای رفته بر دیوار زندان است

من از آن روز از دلبستگی دیگر نمیترسم
ِکه فهمیدم دل از مهر تو کندن نیز آسان است!

چه غم، گر در وفاداری کسی چون من نمی‌یابی
برای بی وفایی مثل تو عاشق فراوان است

بنازم باغبانی را که فصل چیدن گلها
خود از شرمندگی چون غنچه ها سر در گریبان است


Screenshot_۲۰۲۱۰۹۱۸-۰۸۴۹۰۷_MoboTel.jpg
︶‿︶
︶‿︶
تفاوت من و تو هرچه بود ثابت کرد
که فرق عاشق و معشوق در وفاداری‌ست...

...[❤️]...
︶‿︶
︶‿︶
تفاوت من و تو هرچه بود ثابت کرد
که فرق عاشق و معشوق در وفاداری‌ست...

...[❤️]...

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ