یافتن پست: #عمر

eryt
eryt

رضا هندونه دزد کجای .خخخخ

⭐تک ستاره
⭐تک ستاره

@datamtasliat-baradar-photokade-5.jpg
12 دیدگاه · 1401/02/30 - 13:18 در اریا 14 +
علیرضا
علیرضا

مائیم چو تشنگان و دنیا چو سراب در قلزم آرزو به مانند حباب

هشدار که عمر میرود از کف ما نیمی به خیال و نیمی دیگر در خواب

رضا
رضا
دیروز در سرزمین من خار کاشتی...
امروز پابرهنه به دیدارم نیا...

12 copy-crop-u27453.jpg
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥


زنـבگے زیباست
یک روز . . .یک ساعت . . .یک בقیقـہ . . .
هرگز بر نمیگرـבـב..پس لطـ؋ـا عمرتون را با
ـבغـבغـہ ے حرـ؋ـهای، مرـבم خراب نکنیـב.
همین کـہ خـבا رو خوش بیاـב کاـ؋ـیه...


IMG_۲۰۲۲۰۴۱۳_۱۸۰۱۴۴.jpg
12 دیدگاه · 1401/02/28 - 19:10 14 +
علیرضا
علیرضا

یک عمر گرفتارت شدم اما

تا باشد از این دام ها…

دیدگاه · 1401/02/28 - 10:49 10 +
sahar
sahar

یاسی

20220514_224412.jpg
18 دیدگاه · 1401/02/27 - 23:35 12 +
علیرضا
علیرضا
می نوش که عمر جاودانی اینست
خود حاصلت از دور جوانی اینست
هنگام گل و باده و یاران سرمست
علیرضا
علیرضا

شمعیم و دلی مشعله‌افروز و دگر هیچ شب تا به سحر گریهٔ جانسوز و دگر هیچ

افسانه بود معنی دیدار که دادند در پرده یکی وعدهٔ مرموز و دگر هیچ

علیرضا
علیرضا

چون روزی و عمر بيش و کم نتوان کرد

خود را به کم و بيش دژم نتوان کرد

کار من و تو چنان که رای من و توست

از موم بدست خويش هم نتوان کرد

دیدگاه · 1401/02/27 - 11:04 8 +
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥
❥ᵏꪖtꪖꪗꪊꪀ♥️ꪑ ❥


وقتے انسانے از בرـב בیوانـہ می‌شوـב
ـבیگران בرـבش را نه
ـ؋ـقط בیوانگی‌هایش را می‌بیننـב.

IMG_۲۰۲۲۰۵۰۶_۱۴۳۰۳۷.jpg
25 دیدگاه · 1401/02/26 - 13:49 12 +
ارش
ارش

مهم نیست عمرکوتاه باشدیابلند مهم نفس هایی است که باتوکوتاه وبی توبلند کشیده میشود..! گرچه..سهم من ازعمرهمان نفس های بلندی است که نشان از عمرکوتاه باتوبودن دارد..!!

azar
azar

همه آدمها مثل هم عمر نمیکنن

یکی زندگی میکنه
یکی هم زندگی رو تحمل میکنه
دیدگاه · 1401/02/25 - 10:49 3 +
علیرضا
علیرضا

گر خون دلی بیهوده خوردم خوردم چندان که شب و روز شمردم مردم

آری همه باخت بود سرتاسر عمر دستی که به گیسوی تو بردم بردم

دیدگاه · 1401/02/25 - 10:37 5 +
nazanina
nazanina

عمرمن
باتوبودن آغاز تمام خوبی هاست
دل بستن ب تو پایان تمام بدی هاست
قدم زدن باتو شروع تمام دلخوشی هاست
درد و دل کردن باتو پایان تمام دلشوره هاست..
دیدار دوباره تو آغازتمام خنده هاست
در آغوش کشیدن تو پایان تمام غصه هاست
ای اغازمن
بی توبودن ینی پایان من
مگذار روزی بی تو به پایان برسم.

۲۰۲۲۰۵۱۵_۰۰۵۲۰۹.jpg
دیدگاه · 1401/02/25 - 00:53 15 +
صفحات: 2 3 4 5 6

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ