یافتن پست: #عِـشق

♡عطی♡
♡عطی♡
خُــــداااااااا
مَـنو از چـے مـے تـَرسُـونـے؟
جَـهنَّـمِـت ؟
مـَن عِـشقــَم تـــُو بغَــلم از دورُی عشِـقـش گِـریــہ ڪَـــرد
جَـّهنـم تَـر از ایـــن سُراغ داری رو ڪٌـن خدا جون


ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
من آن قدر در این آرامم
که اگر کرم ابریشمی به تنم کند
می شود...


تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ