یافتن پست: #عکاسی_خودم

آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

یه زمانی بود که تلاش میکردم که زنده بمونم

خیلی دست و پا زدم

"تو زندگی حماقتی بزرگتر ازین نداشتم"

IMG_۲۰۲۰۰۹۲۰_۱۶۳۸۲۲.jpg
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

I want to sleep for ever

IMG_۲۰۲۰۰۹۲۰_۱۶۲۹۴۴.jpg
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
تہش مرگہ ، میدونم !!!

اما ازون عذابے میترسم ڪہ

باعث میشہ صدبار بمیرم و زنده بݜم ...

دروغ چرا! دیگہ طاقتشو ندارم

خدایا برس بدادم :‌(


#‌یہویی


IMG_۲۰۲۰۰۸۰۸_۰۳۲۲۱۱.jpg
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
l ♥ ŋɨce ƒʊŋ

#‌یہویی


SweetSnap_۲۰۲۰۰۸۰۵_۱۰۰۰۰۸.jpg
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

گاهے میشہ جورے دیگہ زندگی ڪرد ...

گاهے میشہ یہ آتیش روشن ڪرد ... یه چایے درست ڪرد ...
میشہ ڪنار آتیش بشینۍ!
از نسیم خنڪ ݪذت ببرے از چاے از شعݪہ های سوزان آتیش...

منتظر روزاے خوب نباش... یہ روز خوب هیچوقت نمیاد ...
یہ روز خوبو بساز ...
براے ساعتے هم شده با خودت خݪوت ڪن ... تو نیمہ شب بشین ... از سڪوت نیمہ شب ݪذت ببر ... بہ چیزے فڪر نڪن ...
نہ گذشتہ نہ حاݪ و نہ آینده ...
یڪبارم ڪہ شده ،بݪایے ڪہ یہ قرص آرامبخش سرت میاره ، خودت سر خودت بیار ...
بزار براے مدتۍ ذهنت روحت جسمت آروم بگیره ...

شاید اینجورے برات بهتر باشہ

واسہ ساعاتی از روز هم شده ، روے ذهنت بزن ( براۍ ساعاتۍ تعطیل)

و بہ چیزے فڪ نڪن

ذهن مون هم مث جسم مون نیاز بہ استراحت داره...


IMG_20200729_222239.jpg
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

دیب دمنی اندورن آتیش:D
IMG_20200729_223021.jpg
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
رویاے آشناے شب و روز عمر من !


در خواب هاے ڪودڪی ام دیده ام تو را


#‌قیصر_امین_پور


IMG_۲۰۲۰۰۵۲۷_۱۴۱۷۱۲.jpg
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
روزهاے رفته
بـہ چوب ڪبریت هاے سوختہ می‌مانند...

هرڪاری میخواهۍ بڪن

آنہا دوباره ↩روشن نمی شوند!

ﻓﻘﻂ ↩سیاهے آنہا دستت را آلوده می ڪند ...

روزهایت را بیہوده نسوزان

↩ #‌‌‌زندگی ✔ را رنگی تازه بزنIMG_۲۰۲۰۰۵۲۲_۲۲۲۷۱۱.jpg
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

من بے طُـ♥ شـعر خواهم شد

خواهم چڪید از سر واژه ها
↩طُـ در ڪدامین آغــوش
بـہ خواب رفته اے،
ڪہ بـے خیاݪ شده اے…

IMG_20200522_221309.jpg
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
دستت شبیه قبل پناهم نمی دهد
در سرزمین قلبِ طُـ♥ راهم نمی دهدIMG_۲۰۲۰۰۵۲۲_۲۰۲۲۴۳.jpg
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

پر نقش تر از فرش دݪم بافتہ اے نیست

از بس ڪـــہ گره زد بــہ گره ؛ حوصݪہ ها را
یڪ بار هم اے عـݜق من از عقݪ میندیش
بگذار ڪـــہ دݪ حݪ بڪند مسئلـہ را . . .


IMG-20200520-WA0005.jpg
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

رسم پرهیز از جـہان

اے ڪاش بر می داشتند
ڪاش یوسف روز اول با زلیخا رفته بود...

1589911108412957_orig.jpg
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

از دروازه ی سپیده

تا دریچه ی شب
IMG_۲۰۲۰۰۵۱۹_۲۲۳۵۰۷.jpg
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
خودت را ببر بـه یک ڪافــہ
وَ خودت را قہوه مهمان کن
وَ کمی با خودت (: باش
"خودۍ" ڪــہ همیشـــــــہ
همراهت بودو ندیدیش

IMG_۲۰۲۰۰۵۱۶_۰۳۰۲۵۱.jpg
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

بی تو ...

هر ݪحظہ مرا بیم فرو ریختن است ...
همچو شـہرے ڪـہ بر روے
گسل زݪزݪــہ هاست ...

IMG_20200513_045710.jpg
صفحات: 1 2

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ