یافتن پست: #عکس-نوشته-عاشقانه

∂ғάяί
∂ғάяί
که شب، ماه را، دارم
که صبح، آفتاب را، دارم
حس با ❤ تا ابد، در یک در بسته..
بی پنجره، تنها
چنین دوستت دارم Y را....

IMG_20220707_005329_674.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220601_001738_944.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
❤ از برایِ من حیاتی تری


IMG_20220626_134825_749.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220625_152310_411.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
پیدا کن،
گم شده‌ام در تو❤

IMG_20220601_001821_485.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220625_152327_687.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220527_155937_743.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
قبل از اینڪه لمس ڪنے،
روحش ❤Y باشے،
عشق، واقعیه …

IMG_20220527_163034_166.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220527_152441_507.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220511_205319_293.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20211104_030214_297.jpg
∂ғάяί
∂ғάяί
ڪسے
از تڪیه نڪن...

IMG_20211103_130212_851.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ