یافتن پست: #عیددیدنی

davood
davood
ات چه مهربانۍ دارد
چون ڪه می آید،،،
هیچ باغچه اۍ را
بۍ نمۍگذارد !
دیدگاه · 1400/02/31 - 00:51 در A-D-M

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ