یافتن پست: #عین_القضات_همدانی

үάşίღ
үάşίღ
پرسند رفیقان من از حال دلم!
آن دل که مرا نیست
چه دانم حالش...


aba7ab232f58adf1257aa916ae1041ed.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ