یافتن پست: #غسان_کنفانی

محسن
محسن

گرفتاری من و تو این است ،
به شکلی
دوستت دارم
که
بزرگ تر از آن‌است که پنهانش کنم
و عمیق تر از آن است که دفنش کنی..


Screenshot_۲۰۲۱۰۹۰۳-۱۶۵۰۵۸_MoboTel.jpg
دیدگاه · 1400/06/12 - 20:39 11 +
M.crystal
M.crystal
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
#به کسی که برایت نمی نویسد، مزاحمِ روزهایت نمی شود،
درباره ‌ات نمی ‌خواند، مهم ترین تاریخ‌ های تو را حفظ نمی کند و زندگی‌ ات
را پُر از کارهای شگفت‌ انگیز نمی کند، وابسته نشو ...

┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
1573540638770840.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ